ត្រៀមខ្លួនដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពធុរកិច្ចថ្មីរបស់អ្នកហើយ ឬនៅ?

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ត្រៀមខ្លួនដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពធុរកិច្ចថ្មីរបស់អ្នកហើយ ឬនៅ?

កាលបរិច្ឆេទ: Fri 29th Mar 2024
Start Time: ០៨៖៣០ ព្រឹក
End Time: ០៥៖០០ ល្ងាច
ទីតាំង: ការិយាល័យកណ្តាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះធុរកិច្ចថ្មី "តេជោ" ដែលស្ថិតនៅជាន់ទី ១១ នៃមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍធុរកិច្ច, មហាវិថីអូស៊ីអាយស៊ី, សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ, ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ, រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: Startup Cambodia
Target Group: ម្ចាស់អាជីវកម្មសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

“ត្រៀមខ្លួនដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពធុរកិច្ចថ្មីរបស់អ្នកហើយ ឬ នៅ?” 👉 ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរបស់យើង ដែលផ្តោតទៅលើប្រធានបទសំខាន់ៗ ចំនួន ៤ ដែលនឹងជួយដល់ធុរកិច្ចថ្មីរបស់លោកអ្នក! 🗓 វគ្គបណ្តុះបណ្តាលទី ៣៖ ថ្ងៃទី ២៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៤ ⏰ ពេលវេលា៖ ម៉ោង ៨:៣០ ព្រឹក ដល់ ៥:០០ ល្ងាច 📍ទីតាំង៖ ការិយាល័យកណ្តាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះធុរកិច្ចថ្មី "តេជោ" ដែលស្ថិតនៅជាន់ទី ១១ នៃមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍធុរកិច្ច, មហាវិថីអូស៊ីអាយស៊ី, សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ, ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ, រាជធានីភ្នំពេញ ✅ ចំនួនអ្នកចូលរួម: ២៥ កន្លែង

Additional Information: ចំនួនអ្នកចូលរួម: ២៥ កន្លែង ចូលរួមឥឡូវនេះតាមរយៈ កូដ QR ឬ ក៏តាមរយៈតំណភ្ជាប់៖ https://lms.godigitalasean.org/gro.../cohort/KH-982-021-0272 🟠 ឆានែលតេឡេក្រាមផ្លូវការ៖ https://t.me/StartupCambodiaOfficial

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ