ទិវាជាតិសហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម លើកទី១

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ទិវាជាតិសហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម លើកទី១

កាលបរិច្ឆេទ: Thu 27th Jun 2024
Start Time: 08:30
End Time: 17:00
ទីតាំង: សណ្ឋាគារហៃយ៉ាត់ រីជិនស៊ី ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍
Target Group: សាធារណជន ម្ចាស់អាជីវកម្ម ម្ចាស់សហគ្រាស

កម្ពុជានឹងរៀបចំទិវាជាតិសហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម លើកទី១ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ក្រោមប្រធានបទ "ពង្រឹងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យមដើម្បីកំណើនកាន់តែប្រសើរ"។ ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ សហការជាមួយទីភ្នាក់ងារអាល្លីម៉ង់សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ (GIZ) តាមរយៈ គម្រោង ASEAN-SME, ICONE Program Cambodia, Digital Transformation Center - Cambodia, GATE, CAPRED, UNIDO Cambodia និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីរៀបចំទិវាជាតិសហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យមលើកទី១នេះ។

Additional Information: ព័ត៌មានបន្ថែម៖ 📅ថ្ងៃទី ២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ⏰វេលាម៉ោង ០៨:៣0 - ០៥:00 ល្ងាច 🏷ដោយផ្ទាល់ និងតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ 📍សណ្ឋាគារ ហៃយ៉ាត់ រីជិនស៊ី ភ្នំពេញ 🛒ទស្សនាការតាំងបង្ហាញផលិតផលពីម្ចាស់សហគ្រាស 🎫ចូលរួមដោយសេរី!

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ