ទីផ្សារបែបឌីជីថលកម្រិតខ្ពស់

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ទីផ្សារបែបឌីជីថលកម្រិតខ្ពស់

កាលបរិច្ឆេទ: Sun 26th Dec 2021
Start Time: 08:00 AM
End Time: 05:00 PM
ទីតាំង: សណ្ឋាគារ អូឡាំព្យាស៊ីធី ភ្នំពេញ (ជាន់ទី៥)
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា ក្រោមការសហការឧបត្ថម្ភដោយ មូលនិធិអភិឌ្ឍន៍ជំនាញ
Target Group: សម្រាប់សមាជិក YEAC និងសម្រាប់សិក្ខាកាមទូទៅ

ឱកាសពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលចុះឈ្មោះតែ ៣០នាក់ ដំបូងតែប៉ុណ្ណោះ! សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា ក្រោមការសហការឧបត្ថម្ភដោយ មូលនិធិអភិឌ្ឍន៍ជំនាញ (Skill Development Fund-SDF) នឹងរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពិសេសស្តីពី "ទីផ្សារបែបឌីជីថលកម្រិតខ្ពស់ (Training course on Advance Digital Marketing)” សម្រាប់សហគ្រិនដែលត្រូវការបង្កើនការលក់តាមរយៈការធ្វើទីផ្សារអនឡាញ! 👉 តម្លៃសិក្សាពេញ 100$ ប៉ុន្តែបញ្ចុះតម្លៃសល់ត្រឹមតែ៖ 📌 $៥០ សម្រាប់សមាជិក YEAC និង 📌 $៧៥ សម្រាប់សិក្ខាកាមទូទៅ 👉 ធវើឡើងដោយផ្ទាល់នៅ៖ សណ្ឋាគារ អូឡាំព្យាស៊ីធី ភ្នំពេញ (ជាន់ទី៥) 👉 កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ