ទីផ្សារបែបឌីជីថលកម្រិតខ្ពស់

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ទីផ្សារបែបឌីជីថលកម្រិតខ្ពស់

កាលបរិច្ឆេទ: Sat 27th Nov 2021
Start Time: 08:00 am
End Time: 05:00 pm
ទីតាំង: សណ្ឋាគារ អូឡាំព្យាស៊ីធី ភ្នំពេញ (ជាន់ទី៥)
ទូរស័ព្ទ: ០៨១ ២១៦ ៤៧៧
អ៊ីមែល: cyea@yeacambodia.org
Organizer: សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា
Target Group: សាធារណៈជន

តោះ! រៀនពីការប្រើប្រាស់ឌីជីថលកម្រិតខ្ពស់ ដើម្បីគ្រប់គ្រងការលក់! សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា ក្រោមការសហការឧបត្ថម្ភដោយ មូលនិធិអភិឌ្ឍន៍ជំនាញ (Skill Development Fund-SDF) នឹងរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពិសេសស្តីពី "ទីផ្សារបែបឌីជីថលកម្រិតខ្ពស់ (Training course on Advance Digital Marketing)” សម្រាប់សហគ្រិនដែលត្រូវការបង្កើនការលក់តាមរយៈការធ្វើទីផ្សារអនឡាញ! ធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់នៅ៖ សណ្ឋាគារ អូឡាំព្យាស៊ីធី ភ្នំពេញ (ជាន់ទី៥) កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៧ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០២១ ចុះឈ្មោះចូលរៀនឥឡូវនេះ នឹងទទួលបានតម្លៃពិសេស៖ $៥០ សម្រាប់សមាជិក YEAC $៧៥ សម្រាប់សិក្ខាកាមមិនមែនជាសមាជិក YEAC ភ្នំពេញ៖ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពិសេស "ទីផ្សារបែបឌីជីថលកម្រិតខ្ពស់" (Training course on Advance Digital Marketing)

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ