បង្កើនការលក់ របស់អាជីរកម្មអ្នក ជាមួយសំភារៈវេចខ្ចប់   ត្រឹមត្រូវ

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

បង្កើនការលក់ របស់អាជីរកម្មអ្នក ជាមួយសំភារៈវេចខ្ចប់ ត្រឹមត្រូវ

កាលបរិច្ឆេទ: Sat 16th Jul 2022
Start Time: 02:00pm
End Time: 03:00pm
ទីតាំង: អនឡាញ
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: The Boxes
Target Group: ម្ចាស់អាជីវកម្មធុនតូច និងមធ្យម

TheBoxes បានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើ សហគ្រាសធនតូចនិងមធ្យម ផលិតផលក្នុងស្រុក និងបរិស្ថាន ដូចនេះហើយទើប TheBoxes បានបង្កើតនូវកម្មវិធីតាមប្រពន្ធ Online ដែលនឹងពិភាក្សាអំពី "បង្កើនការលក់ របស់អាជីរកម្មអ្នក ជាមួយសំភារៈវេចខ្ចប់ ត្រឹមត្រូវ"។ នៅក្នុងនោះ លោក ពេជ្រ វិសាល នាយកប្រតិបត្តិនៃ TheBoxes និង លោក អៀង រិទ្ធី នាយកផ្នែកផ្សព្វផ្សាយនៃ TheBoxes ជាវាគ្មិន នឹងពិភាក្សាអំពី ប្រភេទនៃសំភារៈវេចខ្ចប់ តួនាទីនៃសំភារៈវេចខ្ចប់ក្នុងអាជីវកម្ម សំភារៈវេចខ្ចប់ដែរកំពុងពេញនិយម ។ល។ ចូលរួម webinar ជាមួយយើង៖ - ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ - ម៉ោង ២ៈ០០ ដល់ ៣ៈ០០ - ចូលរួមដោយសេរី (Join for FREE) ដោយគ្រាន់តែចុះឈ្មោះតាមរយៈ (ចំនួនអ្នកចូលរួមមានកំណត់)៖ https://airtable.com/shrxOF6Rc7arC7Oia

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ