បតិដ្ឋានភាពមាតាបិតា៖ ទំនាក់ទំនងឪពុកម្តាយនិងកូនដើម្បីឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យលើវិស័យធុរកិច្ចរបស់សហគ្រិនស្រ្តីវ័យក្មេង

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

បតិដ្ឋានភាពមាតាបិតា៖ ទំនាក់ទំនងឪពុកម្តាយនិងកូនដើម្បីឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យលើវិស័យធុរកិច្ចរបស់សហគ្រិនស្រ្តីវ័យក្មេង

កាលបរិច្ឆេទ: Fri 26th Nov 2021
Start Time: 09:00 AM
End Time: 11:30 AM
ទីតាំង: ប្រព័ន្ធអនឡាញ ហ្ស៊ូម
អ៊ីមែល: info@cweacambodia.org
Organizer: សមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា
Target Group: សាធារណៈជន

ជំរាបសួរសមាជិកសមាជិកានៃសមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជាជាទីគោរពរាប់អាន! ជួបជាមួយវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងដែលពោពេញដោយសមត្ថភាព និងបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំនឹងមកធ្វើការចែករំលែកជូនដល់សជិកសមាជិកាយើងក្នុងកម្មវិធី សិន្និសីទតាមអនឡាញមួយស្តីពី៖ "បតិដ្ឋានភាពមាតាបិតា៖ ទំនាក់ទំនងឪពុកម្តាយនិងកូនដើម្បីឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យលើវិស័យធុរកិច្ចរបស់សហគ្រិនស្រ្តីវ័យក្មេង" ដែលរៀបចំដោយសមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា។ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តិទៅ៖ ថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង ៩ៈ០០ព្រឹក-ម៉ោង ១១ៈ៣០ព្រឹក តាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ ហ្ស៊ូម (ZOOM) តំណភ្ជាប់សម្រាប់ចុះឈ្មោះ https://forms.gle/WVHygFA7ECRrCwdA6 តំណភ្ជាប់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធី https://us02web.zoom.us/j/85788850757... Meeting ID: 857 8885 0757 Passcode: 127372

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ