ផែនការស្ដាអាជីវកម្ម និងដំណោះស្រាយប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ក្នុងគន្លងប្រក្រតីថ្មី

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ផែនការស្ដាអាជីវកម្ម និងដំណោះស្រាយប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ក្នុងគន្លងប្រក្រតីថ្មី

កាលបរិច្ឆេទ: Thu 27th Jan 2022
Start Time: 03:30 PM
End Time: 05:30 PM
ទីតាំង: Zoom and Facebook live
ទូរស័ព្ទ: +855 (0) 23 883 649
អ៊ីមែល: enforum@cjcc.edu.kh
Organizer: CJCC
Target Group: ម្ចាស់អាជីវកម្ម

តើ​សហគ្រិន​អាច​រៀបចំ​ផែនការ​ស្តារ​អាជីវកម្ម​ឡើងវិញ ​​និងស្វែងរក​ដំណោះស្រាយ​ប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ ដើម្បី​ដំណើរការ​អាជីវកម្ម​របស់ខ្លួន​ក្នុង​គន្លងប្រក្រតីថ្មីដោយ​របៀប​ណា? ជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនកិតិ្តយសប៣រូប និងអ្នកសម្របសម្រួលរបស់យើង ដែលពួកគាត់នឹងចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍ ក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មក្រោមប្រធានបទ "ផែនការស្តារអាជីវកម្ម និងដំណោះស្រាយប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ក្នុងគន្លងប្រក្រតីថ្មី"។ ដូច្នេះសូមរង់ចាំចូលរួមវគ្គចែករំលែកដ៏ពិសេសនេះ ពីវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងទាំងអស់គ្នា។ 👉 តំណចុះឈ្មោះ៖ https://bit.ly/ENForum22Reg 👉 ចូលរួមក្នុងក្រុមតេលេក្រាម៖ https://t.me/ENForumOfficial 👉 តាមដានព័ត៌មានវេទិកាសហគ្រិនតាមរយៈគេហទំព័រ​ https://enforum.cjcc.edu.kh

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ