“ពង្រីក និងបង្កើនលទ្ធភាពចូលទៅកាន់ទីផ្សារ និងជួយជំរុញកេរ្តិ៍ឈ្មោះអត្តសញ្ញាណអាជីវកម្មឱ្យកាន់តែលេចធ្លោតាមរយៈគេហទំព័រASEAN Access”

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

“ពង្រីក និងបង្កើនលទ្ធភាពចូលទៅកាន់ទីផ្សារ និងជួយជំរុញកេរ្តិ៍ឈ្មោះអត្តសញ្ញាណអាជីវកម្មឱ្យកាន់តែលេចធ្លោតាមរយៈគេហទំព័រASEAN Access”

កាលបរិច្ឆេទ: Thu 9th Sep 2021
Start Time:
End Time:
ទីតាំង: ប្រព័ន្ធអនឡាញហ្ស៊ូម
ទូរស័ព្ទ: +855 78 96 20 20/ +855 23 22 43 46
អ៊ីមែល: info@cweacambodia.org
Organizer: សមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា
Target Group: សាធារណះជន និងម្ចាស់អាជីវកម្ម

សមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា នឹងមានត្រៀមរៀបចំសិក្ខាសាលាតាមអនឡាញមួយស្តីពី “ពង្រីក និងបង្កើនលទ្ធភាពចូលទៅកាន់ទីផ្សារ និងជួយជំរុញកេរ្តិ៍ឈ្មោះអត្តសញ្ញាណអាជីវកម្មឱ្យកាន់តែលេចធ្លោតាមរយៈគេហទំព័រASEAN Access” កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង៖ ២ៈ០០រសៀល ដល់ ៥ៈ០០ល្ងាច ធ្វើតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញហ្ស៊ូម សូមចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ដើម្បីចុះឈ្មោះ https://forms.gle/pdzrPfCC#ministryofsound មានការផ្សាយផ្ទាល់នៅគេហទំព័រហ្វេសប៊ុក របស់សមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ ០៧៨ ៩៦ ២០ ២០/០២៣ ២២ ៤៣ ៤៦ សូមអរគុណ!

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ