ភាពជាអ្នកដឹកនាំបែបសហគ្រិន និងនវានិវត្តន៍ក្នុងគន្លងប្រក្រតីថ្មី

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ភាពជាអ្នកដឹកនាំបែបសហគ្រិន និងនវានិវត្តន៍ក្នុងគន្លងប្រក្រតីថ្មី

កាលបរិច្ឆេទ: Thu 27th Jan 2022
Start Time: 10:00 AM
End Time: 10:30 AM
ទីតាំង: ប្រព័ន្ធហ្សូម
ទូរស័ព្ទ: +855 23 883 649
អ៊ីមែល: enforum@cjcc.edu.kh
Organizer: CJCC
Target Group: ម្ចាស់អាជីវកម្ម សហគ្រិន

តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់គន្លងប្រក្រតីថ្មី? ស្ថាប័ននីមួយៗចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តភាពជាអ្នកដឹកនាំបែបសហគ្រិន និងបង្កើតនវានុវត្តន៍ ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងគន្លងប្រក្រតីថ្មី។ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីឥរិយាបទ និងប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការដឹកនាំបែបសហគ្រិន​ និងនវានុវត្តន៍។ សូមចូលរួមនៅក្នុងវគ្គចែករំលែករបស់លោកបណ្ឌិត ឈាង វណ្ណារិទ្ធ ដែលជាស្ថាបនិក និងប្រធាន Angkor Social Innovation Park នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ចាប់ពីម៉ោង ១0:00-១0:៣0 នាទីព្រឹក។ 👉 តំណចុះឈ្មោះ៖ https://bit.ly/ENForum22Reg 👉 ចូលរួមក្នុងក្រុមតេលេក្រាម៖ https://t.me/ENForumOfficial 👉 តាមដានព័ត៌មានវេទិកាសហគ្រិនតាមរយៈគេហទំព័រ​ https://enforum.cjcc.edu.kh

Additional Information: ចូលរួមក្នុងក្រុមតេលេក្រាម៖ https://t.me/ENForumOfficial តាមដានព័ត៌មានវេទិកាសហគ្រិនតាមរយៈគេហទំព័រ​ https://enforum.cjcc.edu.kh

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ