ភាពអង់អាចរបស់ស្រ្តី​ នឹងការបង្កើតឱកាសទីផ្សារអាជីវកម្ម

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ភាពអង់អាចរបស់ស្រ្តី​ នឹងការបង្កើតឱកាសទីផ្សារអាជីវកម្ម

កាលបរិច្ឆេទ: Mon 14th Feb 2022
Start Time: 04:00 PM
End Time: 08:00 PM
ទីតាំង: View Park Mall បឹងកក់
អ៊ីមែល:
Organizer: SHE investments
Target Group: សហគ្រិនស្រ្តី

កុំភ្លេចណានៅថ្ងៃទី១៤កុម្ភៈខាងមុននេះហើយការតាំងពិព័រណ៍អាជីវកម្ម និងការកសាងបណ្ដាញ ចូលរួមកម្មវិធីទាំងមូលដោយសេរី និងចូលរួមទស្សនាការតាំងពិព័រណ៍អាជីវកម្មរបស់សហគ្រិនស្ដ្រីយើងមានរហូតដល់៣០ស្ដង់។ 👉ចុះឈ្មោះចូលរួមកម្មវិធីតាមរយៈលីង https://bit.ly/3Lb2TcX 👉ទស្សនាការតាំងពីព័រណ៌របស់សហគ្រិនស្ដ្រី មានរហូតទៅដល់៣០ស្ដង់ 👉លីងទីតាំងកម្មវិធី https://goo.gl/maps/qYzPK11R3TF9u88M9 **សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងទៅកាន់Telegram ០៩៦ ២៧ ៦៣​ ៥៧៨/០១២ ៦៣​ ៥៤ ៧៣ 👉អាកុល នឹង ម៉ាសក្រម៉ា ដ៏ស្រស់ស្អាតនឹងមានសំរាប់អ្នកដែលបានចុះឈ្មោះ

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ