ភាពអង់អាចរបស់ស្រ្តី និងការបង្កើតឱកាសទីផ្សារអាជីវកម្ម

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ភាពអង់អាចរបស់ស្រ្តី និងការបង្កើតឱកាសទីផ្សារអាជីវកម្ម

កាលបរិច្ឆេទ: Tue 22nd Feb 2022
Start Time: 02:00 pm
End Time: 04:00 pm
ទីតាំង: ប្រព័ន្ធហ្សូម
ទូរស័ព្ទ: 095 57 83 78
អ៊ីមែល: admin@sheinvestments.com
Organizer: SHE Investment
Target Group: សហគ្រិនស្រ្តី

កម្មវិធីបណ្ដាញសមាជិកភាព មានគោលបំណងផ្ដោតចំបង លើការពង្រឹងបណ្ដាញសមាជិក ជាពិសេសបណ្ដាញសហគ្រិនស្ដ្រី ក្នុងការកសាងសមត្ថភាព, ទំនុកចិត្ត, នឹង ការពង្រឹងអំណាចនៃការសំរេចចិត្ត លើភាពជាសហគ្រិន អោយកាន់តែប្រសើរ តាមរយះសកម្មភាពជាច្រើន ក្នុងបណ្ដាញសមាជិកភាព រួមមាន ការចូលរួមសិក្ខាសាលា, វេទិកាបណ្ដាញសមាជិក ស៊ីអ៊ិនវេសមិន, វេទិកាជំនួប បណ្ដាញសមាជិកប្រចាំត្រីមាស និង កម្មវិធី ប្រឹក្សាយោបល់ ដើម្បី បង្កើតប្រពន្ធ័នៃការគាំទ្រ ក្នុងគោលដៅ បង្កើនផលជះជា វិជ្ជមានចំពោះ សហគ្រិនខ្លួនឯង, អាជីវកម្ម, និង សហគមន៏ ក្នុងទស្សនះវិស័យរួមគ្នា ឆ្ពោះទៅមុខ នាពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត។ ព័ត៌មានលំអិតអំពីកម្មវិធីl - ប្រធានបទ: ភាពអង់អាចរបស់ស្រ្ដី នឹងការបង្កើតឪកាសទីផ្សារអាជីវកម្ម ៌- ថ្ងៃទី ២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពី ម៉ោង ២ ដល់ ៤​ រសៀល - ទីតាំង: zoom - ចូលរួម Subscribe Telegram Channel ស៊ី អ៊ិនវេសមិន ឥឡូវនេះទាំងអស់គ្នាតាមរយៈលីង https://t.me/SHE_Investments

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ