មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល

កាលបរិច្ឆេទ: Sun 31st Jul 2022
Start Time: ០8:00am
End Time: 05:00pm
ទីតាំង: អនឡាញ
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: គម្រោងសហគ្រិននារីសកម្មនៃអង្គការផេកកម្ពុជា
Target Group: ម្ចាស់អាជីវកម្ម

តើអ្នកមានបំណងចង់មានជំនាញទីផ្សារឌីជីថលបន្ថែម ដើម្បីបង្កើនការលក់ក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នកមែនទេ? 📣វគ្គបណ្តុះបណ្តាល មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការធ្វើទីផ្សារឌីជីថល សម្រាប់ខែកក្កដា ដែលទទួលចុះឈ្មោះចាប់ពីពេលនេះតទៅ 📌ប្រញាប់រូសរាន់ឡើង ព្រោះចំនួនមានកំណត់! 👩‍💻 អ្នកចំណាយពេលត្រឹមតែ ៨ម៉ោងក្នុងថ្ងៃណាមួយប៉ុណ្ណោះ អ្នកនឹងទទួលបានចំណេះដឹងជាច្រើនលើ៖ ការធ្វើទីផ្សារអនឡាញ 💻📱 ការបង្កើតខ្លឹមសារ និងយុទ្ធសាស្រ្តការថតរូប ឬវីដេអូខ្លីងាយៗលើទូរស័ព្ទដៃអោយមានភាពទាក់ទាញ សម្រាប់ការលក់ផលិតផលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញសិក្ខាកាមចូលរួមនឹងទទួលបានចំណេះដឹងដូចខាងក្រោម៖ 1. ការធ្វើទីផ្សារ​តាមរយៈ Online 2. ការ​បង្កើត​ទំព័រ Facebook អាជីវកម្មរបស់អ្នក​ 3. ការរៀបចំ បង្កើត និងគ្រប់គ្រងផែនការ​(Content rules and schedule post) សម្រាប់ការលក់ផលិតផលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ 4. ការបង្កើតខ្លឹមសារ និងយុទ្ធសាស្រ្តទាក់ទាញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព 5. ការអនុវត្ត និងយល់ដឹងពីកម្មវិធីបន្ថែម ដូចជា Boomerang, Videoshop, Layout, Hyperlapse

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ