យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការបង្កើនការលក់ឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាព

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការបង្កើនការលក់ឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាព

កាលបរិច្ឆេទ: Thu 11th Aug 2022
Start Time: ១៖៣០ រសៀល
End Time: ៤៖០០ រសៀល
ទីតាំង: អនឡាញហ្សូម
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: SHE Investment
Target Group: សហគ្រិនស្រ្តី

បណ្តាញសមាជិក #ស៊ី_អ៊ិនវេសមិន ប្រចាំខេត្តកំពត ជាកម្មវិធីមួយក្នុងចំណោមកម្មវិធី បណ្ដាញសមាជិកភាព ដែលមានគោលដៅពង្រឹងសមត្ថភាពសមាជិកអោយកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងចូលរួម ដោះស្រាយបញ្ហាក៏ដូចជា សេចក្ដីកង្វល់របស់សហគ្រិន ជាពិសេស សហគ្រិនស្រ្ដីលើវិស័យសហគ្រិនភាព ប្រកបដោយទំនុកចិត្ត និងអំណាចក្នុងការសំរេចចិត្តឆ្ពោះទៅមុខ។ 👉សម្រាប់ខែនេះពួកយើងនិង និយាយអំពី #យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការបង្កើនការលក់ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពតាមរយះប្រធានបទខាងលើ វេទិកាទាំងមូល និងផ្តោតលើ គោលបំណង ៣ សំខាន់ៗ៖ ១.​ ដើម្បីឲ្យសិក្ខាកាម ដែលចូលរួមមានការយល់ដឹងបន្ថែមកក្នុងការបង្កើនការលក់របស់ពួកគេ ២. ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់សមាជិកភាពទាំងអស់ចែករំលពីអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនិងស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ពីផលិតផល និង អតិថិជនគោលដៅ ៣. ដើម្បីឲ្យសិក្ខាកាម ឬសហគ្រិនស្ដ្រី ទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗដែលទាក់នឹងការបង្កើនការលក់និងអនុវត្តន៍ក្នុងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេអោយកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាព

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ