យុទ្ធសាស្ត្រថែរក្សាអតិថិជន និងការបង្កើតប្រេនឆាយ

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

យុទ្ធសាស្ត្រថែរក្សាអតិថិជន និងការបង្កើតប្រេនឆាយ

កាលបរិច្ឆេទ: Thu 24th Feb 2022
Start Time: 1:30 pm
End Time: 4:00 pm
ទីតាំង: ភោជនីយដ្ឋាន ក្រុងកសិដ្ឋាន, ខេត្តបាត់ដំបង
ទូរស័ព្ទ: 017 915 938/093 597 052
អ៊ីមែល: admin@sheinvestments.com
Organizer: SHE Investments
Target Group: សហគ្រិនស្រ្តី

កម្មវិធីបណ្ដាញសមាជិកភាព មានគោលបំណងផ្ដោតចំបង លើការពង្រឹងបណ្ដាញសហគ្រិនស្ដ្រី ដែលជាសមាជិករបស់ខ្លួន ដោយការផ្ដល់ឳកាសក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាព, ទំនុកចិត្ត, អំណាចនៃការសំរេចចិត្ត ក្នុងភាពជាសហគ្រិនស្ដ្រី អោយកាន់តែប្រសើរ តាមរយះការបង្កើតសកម្មភាពក្នុងបណ្ដាញសមាជិកភាព ទៅកាន់សមាជិកដូចជា ការចូលរួមសិក្ខាសាលា, វេទិកាបណ្ដាញសហគ្រិនស្ដ្រីប្រចាំខែ, និង ការប្រឹក្សាយោបល់ ជាមួយសហគ្រិនស្រ្ដី ក្នុងបណ្ដាញសមាជិក ក្នុងរូបភាពស្រ្ដីដើម្បីស្រ្ដី ដើម្បីសំរេចបាននូវ ទស្សនះវិស័យរួមគ្នានាពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត។ តាមរយះប្រធានបទខាងលើ វេទិកាទាំងមូល និងផ្តោតលើ គោលបំណង ៣ សំខាន់ៗ៖ យល់ដឹងពីយុទ្ទសាស្ត្រថែរក្សាអតិថិជន និង ការបង្កើតប្រេនឆាយ 2. កាចែករំលែកបទពិសោធន៍ និង ឪកាស 3. សិក្ខាកាម ជាពិសេស សហគ្រិនស្ដ្រី និងអាចបង្កើត បណ្ដាញ​នឹង កិច្ចពិភាក្សាក្រុមតូច ក្នុងស្វែងយល់ និងរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមក ទៅលើបញ្ហាអាជីវកម្មនីមួយៗ ដើម្បីបង្កើន ប្រព័ន្ធនៃការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងរូបភាពជាស្រ្ដី ដើម្បីស្រ្ដី។ ព័ត៌មានលំអិតអំពីកម្មវិធី/Membership Monthly Event​ Detail ប្រធានបទ: យុទ្ធសាស្រ្តថែរក្សាអតិថិជន​ និងការបង្កើតប្រេនឆាយ ថ្ងៃទី ២៤ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០២២ -ទីតាំង:ក្រុងកសិដ្ឋាន

Additional Information: តាមដានព័ត៌មាន #សុី_អុិនវេសមិន បន្ថែមតាមរយៈតេលេក្រាម https://t.me/SHE_Investments

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ