យុទ្ធសាស្រ្តនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

យុទ្ធសាស្រ្តនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ

កាលបរិច្ឆេទ: Wed 15th Dec 2021
Start Time:
End Time:
ទីតាំង:
ទូរស័ព្ទ: 015 728 123 / 011 888 522
អ៊ីមែល:
Organizer: វិទ្យាស្ថាន អភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំ
Target Group: ម្ចាស់អាជីវកម្ម

សូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គសិក្សា « យុទ្ធសាស្រ្តនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ » ជំនាន់ទី៦។ ការដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក គឺមានបែបផែនខុសៗគ្នាទៅតាមវិស័យការងារ បុគ្គលិក អាជីវកម្ម និងទៅតាមកាលៈទេសៈស្ថានភាពជាក់ស្តែង ។ នៅក្នុងមេរៀន "យុទ្ធសាស្រ្តនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ" ខាងក្រោមនេះ លោកលោកស្រីនិងបានជួបជាមួយគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលដល់តែ៣រូបគឺ ឧកញ៉ា ប៉ិច បូឡែន ,លោក គុជ សាវ៉ាត និងលោក នឹម ឈុន្នី ដែលនឹងលើកយក ២៧មេរៀនសំខាន់ៗអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំមកចែករំលែក និងពិភាក្សាឆ្លុះបញ្ចាំងរៀនសូត្រជាមួយលោកអ្នកទាំងអស់គ្នា ។ អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម​: - ទទួលបានសៀវភៅ ឧកញ៉ា ប៉ិច បូឡែនមួយក្បាល Free - ក្លាយជាសមាជិកក្លិបអភិវឌ្ឍអាជីពដោយមិនមានរយៈពេលកំណត់ - ទស្សនាវីដេអូទាំង ២៧មេរៀននៃភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុង Facebook Group - ប្រឹក្សាការងារ និងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនៅក្នុងគ្រុប Telegram - កសាងបណ្តាញភាពជាអ្នកដឹកនាំ ក្នុងគ្រុបតេលេក្រាម Leadership Alumni តម្លៃ: 75$ ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី១៥​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ដល់ ថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២

Additional Information: ព័ត៍មានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងៗទៀតសូមចុច https://t.me/edicambodia

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ