យុទ្ធសាស្រ្តផ្លាស់ប្តូរការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សតាមបែបឌីជីថល និងជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំ

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

យុទ្ធសាស្រ្តផ្លាស់ប្តូរការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សតាមបែបឌីជីថល និងជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំ

កាលបរិច្ឆេទ: Sat 18th Sep 2021
Start Time: ​08:00AM
End Time: 05:00PM
ទីតាំង: ប្រព័ន្ធអនឡាញ ហ្ស៊ូម
ទូរស័ព្ទ: (+855) 78 96 20 20 / (+855) 23 22 43 46
អ៊ីមែល:
Organizer: សមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា
Target Group: សាធារណះជន

សូមកុំឳ្យឱកាសពិសេសនេះកន្លងហួសទៅឳ្យសោះ ចុះឈ្មោះចូលរួមវគ្គបណ្តះបណ្តាលជាមួយយើង ដែលនឹងរៀបចំឡើងដោយសមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជាយើង ដោយមានការគាំទ្រពី អង្គការ ផេកកម្ពុជា ក្រោមគម្រោង WE Act ក្រោមប្រធានបទស្តីពី "យុទ្ធសាស្រ្តផ្លាស់ប្តូរការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សតាមបែបឌីជីថល និងជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំ" ចង់ដឹងមានអ្វីពិសេស តោះចុះឈ្មោះចូលរួមទាំងអស់គ្នា។ ថ្ងៃទី ១៨ ខែកញ្ញា ២០២១ វេលាម៉ោង ០៨:៣០ព្រឹក ដល់ ម៉ោង ០៥:០០ល្ងាច ធ្វើតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ ហ្ស៊ូម Meeting ID: 967 559 2182 Passcode: 202786

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ