យុទ្ធសាស្រ្ត រើស រៀប និងរក្សាបុគ្គលិក

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

យុទ្ធសាស្រ្ត រើស រៀប និងរក្សាបុគ្គលិក

កាលបរិច្ឆេទ: Tue 7th Dec 2021
Start Time:
End Time:
ទីតាំង: ជួបផ្ទាល់ និងតាមប្រព័ន្ធហ្សូម
ទូរស័ព្ទ: 061 929 288| 093 598 895 | 097 282 0008
អ៊ីមែល:
Organizer: HOME-DUCATION
Target Group: ម្ចាស់អាជីវកម្

វគ្គសិក្សាជាមួយលោកគ្រូតាបានមកដល់ហើយ អាជីវកម្មជោគជ័យចាំបាច់ត្រូវមានអ្នកដឹកនាំដែលចេះ ជ្រើសរើស រៀបចំទុកដាក់ ថែរក្សាបុគ្គលិក ឬ ធនធានមនុស្សឱ្យបានល្អ... ការជ្រើសរើស រៀបចំ ថែរក្សាទាំងអស់នេះមិនមែនអាចត្រឹមតែធ្វើៗទៅនោះទេ គឺចាំបាច់ឱ្យបងប្អូនត្រូវរៀបចំនូវយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់បងប្អូនប្រកបដោយគតិបណ្ឌិត បទពិសោធជាង22ឆ្នាំនៅធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី លោកគ្រូ ចាន់ សេរី ឬដែលមានរហស្សនាមថាលោកគ្រូតា នឹងមកបង្ហាញផ្លូវម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ក្នុងការដោះស្រាយនូវចំណោទបញ្ហាខាងលើជូនបងប្អូននៅក្នុងវគ្គ "យុទ្ធសាស្រ្ត រើស រៀប និងរក្សាបុគ្គលិក" ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី០៧ ធ្នូ ២០២១ ខាងមុខនេះ។ សម្រាប់បងប្អូនម្ចាស់អាជីវកម្មដែលកំពុងរង់ចាំ និងជាអ្នកគាំទ្រលោកគ្រូតា តោះចុះឈ្មោះសិក្សាឥឡូវនេះដើម្បីបានរៀនផ្ទាល់ជាមួយលោកគ្រូ និងទទួលបានតម្លៃសិក្សាពិសេសផងដែរ... សូមបញ្ជាក់៖ កន្លែងមានកំណត់ Early Bird (ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានការផ្តល់ជូនតម្លៃពិសេស) ចុះឈ្មោះចូលរៀនតាមរយៈ Link នេះ https://forms.gle/m2TsmYRidy53Ufnk9

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ