រៀនអំពីវិធីធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

រៀនអំពីវិធីធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

កាលបរិច្ឆេទ: Sun 14th Nov 2021
Start Time: 14:00
End Time: 17:00
ទីតាំង: ប្រព័ន្ធអនឡាញហ្ស៊ូម
ទូរស័ព្ទ: +855 11846457
អ៊ីមែល:
Organizer: យូអិនឌីភី
Target Group: ម្ចាស់សហគ្រាសខ្នាតតូច

តោះ! កុំខកខានចូលរួមក្នុងវគ្គសិក្សាខ្លី ដ៏មានអត្ថន័យមួយនេះ ជាមួយនឹង #កាន់តែខ្លាំងជាមួយឌីជីថល ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង ២ ដល់ ៥ រសៀល។ ចុះឈ្មោះតាម៖ https://bit.ly/2P1DBWA ដើម្បីសិក្សាពីរបៀបពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នកតាមប្រព័ន្ធឌីជីថល តាមរបៀបដែលត្រឹមត្រូវ។ កំណត់សម្គាល់៖ វគ្គសិក្សានេះធ្វើឡើងជាភាសាខ្មែរ តាម Zoom។ ពួកយើងផ្ដល់អាទិភាពដល់អាជីវករនៅខេត្តសៀមរាប និងខេត្តបាត់ដំបង។

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ