រៀបចំកិច្ចការ និងពេលវេលា និងការទទួលខុសត្រូវ

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

រៀបចំកិច្ចការ និងពេលវេលា និងការទទួលខុសត្រូវ

កាលបរិច្ឆេទ: Sat 8th Oct 2022
Start Time: ០៨ៈ០០ព្រឹក
End Time: ០៤ៈ០០ល្ងាច
ទីតាំង: ការិយាល័យសមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ: 078 96 20 20
អ៊ីមែល:
Organizer: សមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា
Target Group: សហគ្រិនស្រ្តី

ជំរាបសួរសមាជិកសមាជិកាសមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជាជាទីគោររពរាប់អាន! សមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជានឹងមានរៀបចំកម្មវិធីសិក្ខាសាលា យេនឌ័រ និងសហគ្រិនភាពរួមគ្នាឆ្ពោះទៅមុខក្រោមប្រធានបទស្តីពី​ "រៀបចំកិច្ចការ និងពេលវេលា និងការទទួលខុសត្រូវ" កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ម៉ោង៖ ០៨ៈ០០នាទីព្រឹក ​ដល់ម៉ោង ៤ៈ០០នាទីល្ងាច ទីតាំង៖ ការិយាល័យសមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា ចុះឈ្មោះទីនេះ https://forms.gle/LPSTcq4g6dTaybA28 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ 078 96 20 20 សូមអរគុណ!

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ