រៀបចំផលិតផលអោយត្រូវនឹងទីផ្សារ

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

រៀបចំផលិតផលអោយត្រូវនឹងទីផ្សារ

កាលបរិច្ឆេទ: Tue 18th Jan 2022
Start Time: 07:30 PM
End Time: 08:45 PM
ទីតាំង: ប្រព័ន្ធហ្សូម
ទូរស័ព្ទ: 093 918 887 / 012 716 787 / 081 711 177
អ៊ីមែល:
Organizer: គំរោងផ្សារភ្ជាប់រវាងសហគ្រិនជាមួយនឹងទីផ្សារសក្ដានុពល
Target Group: ម្ចាស់អាជីវកម្ម

សូមគោរពអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីសិក្ខាសាលាអនឡាញក្រោមប្រធានបទស្ដីពី "រៀបចំផលិតផលអោយត្រូវនឹងទីផ្សារ" -កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ -វេលាម៉ោង៖ ០៧ៈ៣០ យប់ ដល់ ០៨ៈ៤៥ យប់ -ទីតាំង៖ អនឡាញហ្សូម

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ