លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន និងទីផ្សារក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មរបស់ស្រី

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន និងទីផ្សារក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មរបស់ស្រី

កាលបរិច្ឆេទ: Thu 16th Jun 2022
Start Time: 08:00am
End Time: 12:00pm
ទីតាំង: មជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ជប៉ុន (CJCC
ទូរស័ព្ទ: 017/ 090 66 73 66
អ៊ីមែល:
Organizer: WE Act,Association of Banks in Cambodia, the Cambodia Microfinance Association, CWEA and AmCham
Target Group: សហគ្រិនជាស្រ្តី

គម្រោងសហគ្រិននារីសកម្ម WE Act មានកិត្តិយសគោរពអញ្ជើញវត្តមានរបស់សហគ្រិនស្ត្រី ចូលរួមក្នុងវេទិកាសហគ្រិនស្ត្រី ស្តីពី“លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន និងទីផ្សារក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មរបស់ស្រ្តី” ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២២ នៅ មជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ជប៉ុន (CJCC)! តើខាងក្រោមនេះមួយណាជាបញ្ហាដែលបងប្អូនកំពុងជួបប្រទះក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម? 📎លទ្ធភាពទទួលបានចំណែកទីផ្សារ 📎លទ្ធភាពទទួលបានសេវាហិរញ្ញប្បទាន 📎លទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់សម្រាប់អាជីវកម្ម 📎លទ្ធភាពទទួលបានចំណេះដឹងឌីជីថល សហគ្រិនយើងអាចជ្រើសរើសបានពីរប្រធានបទ និងសួរសំណួរដោយផ្ទាល់ទៅកាន់អ្នកជំនាញទៅបញ្ហាខាងលើ ។ 📌ដោយកន្លែងមានកំណត់ សូមចុះឈ្មោះឲ្យបានមុនថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ២០២២ តាមតំណភ្ជាប់៖ https://cutt.ly/vJAGuu4 📌ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន និង ឯកសារផ្សេងៗពីវេទិការនេះ សូមចុច៖https://t.me/+UZorYmkTPQs0YWNl

Additional Information: ដោយកន្លែងមានកំណត់ សូមចុះឈ្មោះឲ្យបានមុនថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ២០២២

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ