វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលការធ្វើទីផ្សារតាមឌីជីថល វគ្គ២

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលការធ្វើទីផ្សារតាមឌីជីថល វគ្គ២

កាលបរិច្ឆេទ: Fri 23rd Dec 2022
Start Time: ៨ព្រឹក
End Time: ៥ល្ងាច
ទីតាំង: នៅរាជធានីភ្នំពេញ AmCam Exchange, Exchange Square Mall, ជាន់ទី១
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: We Act Cambodia
Target Group: ម្ចាស់អាជីវកម្ម

«វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលការធ្វើទីផ្សារតាមឌីជីថល វគ្គ២» សម្រាប់បងៗសហគ្រិនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានមកដល់ហើយ!!🤩🤩 សួស្ដីបងៗសហគ្រិនដែរបានកំពុងតែទន្ទឹងរងចាំ «វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលការធ្វើទីផ្សារតាមឌីជីថល វគ្គ២» សូមចុះឈ្មោះតាមរយៈលីងខាងក្រោម និងធ្វើការជ្រើសរើសថ្ងៃសិក្សាដែលអ្នកបេជ្ញាចិត្តចូលរួមបានពេញមួយថ្ងៃ ព្រោះចំនួនថ្នាក់មានកំណត់ និងមានសហគ្រិនជាច្រើនទៀតដែរចង់ចូលរួមវគ្គនេះ 📌ទីតាំង៖ នៅរាជធានីភ្នំពេញ AmCam Exchange, Exchange Square Mall, ជាន់ទី១ 🗓ថ្ងៃទី ២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ⏰វេលាម៉ោង៖ ៨ព្រឹក-៥ល្ងាច សម្រាប់អ្នកបណ្ដាខេត្ត ឬអ្នកដែលមិនមានអាជីវកម្ម សូមរង់ចាំតាមដានខែក្រោយ

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ