វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលការធ្វើទីផ្សារតាមឌីជីថល វគ្គ២

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលការធ្វើទីផ្សារតាមឌីជីថល វគ្គ២

កាលបរិច្ឆេទ: Sat 14th Jan 2023
Start Time: ៨ព្រឹក
End Time: ៥ល្ងាច
ទីតាំង: តាមស្យូម ZOOM
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: We Act Cambodia
Target Group: សហគ្រិន

សួស្ដីបងៗសហគ្រិនដែរបានកំពុងតែទន្ទឹងរងចាំ «វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលការធ្វើទីផ្សារតាមឌីជីថល វគ្គ២» សូមចុះឈ្មោះតាមរយៈលីងខាងក្រោម និងធ្វើការជ្រើសរើសថ្ងៃសិក្សាដែលអ្នកបេជ្ញាចិត្តចូលរួមបានពេញមួយថ្ងៃ ព្រោះចំនួនថ្នាក់មានកំណត់ និងមានសហគ្រិនជាច្រើនទៀតដែរចង់ចូលរួមវគ្គនេះ 📌ទីតាំង៖ តាមស្យូម ZOOM 🗓 ថ្ងៃទី ១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ 🗓 ថ្ងៃទី ២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ⏰វេលាម៉ោង៖ ៨ព្រឹក-៥ល្ងាច

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ