វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលការធ្វើទីផ្សារតាមឌីជីថល វគ្គ២

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលការធ្វើទីផ្សារតាមឌីជីថល វគ្គ២

កាលបរិច្ឆេទ: Thu 20th Oct 2022
Start Time: ០៨ៈ០០ព្រឹក
End Time: ០៥ៈ០០រសៀល
ទីតាំង: នៅរាជធានីភ្នំពេញ The Desk Flagship-Daun Penh
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: គម្រោងសហគ្រិននារីសកម្មនៃអង្គការផេកកម្ពុជា
Target Group: ម្ចាស់អាជីវកម្ម

សម្រាប់បងៗសហគ្រិនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានមកដល់ហើយ!!🤩🤩 សួស្ដីបងៗសហគ្រិនដែរបានកំពុងតែទន្ទឹងរងចាំ «វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលការធ្វើទីផ្សារតាមឌីជីថល វគ្គ២» សូមចុះឈ្មោះតាមរយៈលីងខាងក្រោម និងធ្វើការជ្រើសរើសថ្ងៃសិក្សាដែលអ្នកបេជ្ញាចិត្តចូលរួមបានពេញមួយថ្ងៃ ព្រោះចំនួនថ្នាក់មានកំណត់ និងមានសហគ្រិនជាច្រើនទៀតដែរចង់ចូលរួមវគ្គនេះ 📌ទីតាំង៖ នៅរាជធានីភ្នំពេញ The Desk Flagship-Daun Penh ⏰វេលាម៉ោង៖ ៨ព្រឹក-៥ល្ងាច

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ