វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី កម្មវិធីជើងឯកអ្នកនាំចេញកញ្ចប់ទំនិញខ្នាតតូច

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី កម្មវិធីជើងឯកអ្នកនាំចេញកញ្ចប់ទំនិញខ្នាតតូច

កាលបរិច្ឆេទ: Mon 3rd Apr 2023
Start Time: 08:00AM
End Time: 5:00PM
ទីតាំង: ខេត្តសៀមរាប បាត់ដំបង កំពង់ចាម​ ព្រះសីហនុ
ទូរស័ព្ទ: +855 89 583 589
អ៊ីមែល: info@cweacambodia.org
Organizer: សមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា
Target Group: សហគ្រិន

សហគ្រិនចូលរួមនឹងទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាល ការចែករំលែក​ និង ការពិភាក្សាជុំវិញការនាំចេញកញ្ចប់ទំនិញខ្នាតតូចពីអ្នកជំនាញពាណិជ្ជកម្ម មន្រ្តីរដ្ឋាភិបាល វិស័យឯកជនរួមទាំងតំណាងស្ថាប័នអន្តរជាតិ និង សហគ្រិនមានបទពិសោធន៍ក្នុងការនាំចេញ។ ប្រសិនបើអ្នកជាសហគ្រិន ចង់ពង្រីកចំណេះដឹង និងជំនាញរបស់អ្នកក្នុងការនាំចេញ សិក្ខាសាលានេះគឺពិតជាសម្រាប់អ្នក។ សូមអញ្ជើញធ្វើការចុះឈ្មោះចូលរួម

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ