វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី យុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម តាមរយៈអនុលោមភាពច្បាប់ស្ដីពីការងារ

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី យុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម តាមរយៈអនុលោមភាពច្បាប់ស្ដីពីការងារ

កាលបរិច្ឆេទ: Sat 17th Feb 2024
Start Time: ៨ព្រឹក
End Time: ៥ល្ងាច
ទីតាំង: សណ្ឋាគារអូឡាំព្យាស៊ីធី ទីក្រុងភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា
Target Group: ម្ចាស់អាជីវកម្ម

ហេតុអ្វីការអនុលោមភាពតាមច្បាប់ការងារ ចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេង ក្នុងការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់អ្នក? 🎓✍️ តោះស្វែងយល់ទាំងអស់ក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម តាមរយៈអនុលោមភាពច្បាប់ស្តីពីការងារ។ 👇 - ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ - ៨ព្រឹក-៥ល្ងាច (មានអាហារថ្ងៃត្រង់) - សណ្ឋាគារអូឡាំព្យាស៊ីធី ទីក្រុងភ្នំពេញ កម្មវិធីនេះមានការគាំទ្រដោយអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ ក្រោមក្រមខណ្ឌកម្មវិធីមុខរបរនិងការងារសមរម្យសម្រាប់យុវជននៅកម្ពុជាដំណាក់កាលទី២ (DEY II)

Additional Information: នៅចាំអីទៀត ចុះឈ្មោះតាមរយៈតំណរភ្ជាប់នេះ https://shorturl.at/sJL67

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ