វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ

កាលបរិច្ឆេទ: Mon 10th Oct 2022
Start Time:
End Time:
ទីតាំង: #ភ្នំពេញ #កំពត #សៀមរាប #បាត់ដំបង
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: SHE Investment និង UNESCAP
Target Group: សហគ្រាសធុនតូច

វគ្គសិក្សាផ្តោតសំខាន់លើហិរញ្ញវត្ថុ និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដែលងាយស្រួលហើយឥតគិតថ្លៃ 👉វគ្គនេះត្រូវបានឌីហ្សាញពិសេសសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងសម្របតាមតម្រូវការចាំបាច់ ❣️ទីតាំងសិក្សា៖ #ភ្នំពេញ #កំពត #សៀមរាប #បាត់ដំបង 🗓ដាក់ពាក្យត្រឹមថ្ងៃ 10/10/2022 🔗ដាក់ពាក្យទីនេះ ៖ https://forms.office.com/r/GGg081zH6f វគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្តល់ជូនទៅកាន់សហគ្រិនដោយមានការគាំទ្រពីដៃគូសហការណ៍ #UNESCAP

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ