វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថល

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថល

កាលបរិច្ឆេទ: Sat 9th Sep 2023
Start Time: ៩ព្រឹក
End Time: ៥:៣០ល្ងាច
ទីតាំង: អគារ​ The Kampus
ទូរស័ព្ទ: ០៨១ ៧៣៩ ៩៨៦
អ៊ីមែល: info@cambodia4point0.org
Organizer: កម្ពុជា 4.0
Target Group: ទូទៅ

វគ្គសិក្សាខ្លី 📣🔔 “វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថល” សិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់សាធារណជនទូទៅ សិក្សារយៈពេល ២១ម៉ោង នៅទីតាំងផ្ទាល់ អគារ The Kampus លើមុខវិជ្ជា៖ ការប្រមូលទិន្នន័យ (Data Collection), ការចងក្រងទិន្នន័យ (Data Documentation), កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ, ការរក្សាទុកទិន្នន័យ (Long-Term Preservation and Archiving of Data), ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ (Document Management System), ការគ្រប់គ្រង និងរៀបចំទិន្នន័យ (Data Management and Visualization), ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការវិភាគទិន្នន័យ (Data Analysis Tools) និង ការវិភាគដោយប្រើម៉ូឌែល Regression (Regression Modeling in Practice)។ 📆 ចូលរៀនថ្ងៃទី៩, ១០ និងថ្ងៃទី១៦, ១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ វេលាម៉ោង ៩ព្រឹក 👉 ចុចទីនេះ ដើម្បីទាញយកកាលវិភាគសិក្សា៖ https://bit.ly/3PqOAFF ❌ ឈប់ទទួលការចុះឈ្មោះចូលរៀន ត្រឹមថ្ងៃទី៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ វេលាម៉ោង ៧យប់ 👉 ចុចទីនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀន៖ https://bit.ly/3L7EN4F ⚠️ ការទទួលសិក្ខាកាមចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានចំនួនកំណត់

Additional Information: ការទទួលសិក្ខាកាមចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានចំនួនកំណត់

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ