វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពី ប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សសម្រាប់ SME

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពី ប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សសម្រាប់ SME

កាលបរិច្ឆេទ: Sat 4th Nov 2023
Start Time: ២​ រសៀល
End Time: ៥ ល្ងាច
ទីតាំង: សណ្ឋាគារ ដឹសាំងជូអារីរេស៊ីដិន
អ៊ីមែល:
Organizer: សមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា ខេត្តសៀមរាប
Target Group: សមាជិកា សមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា និងសាធារណជន

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពី ប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សសម្រាប់ SME🥰 នៅរសៀលថ្ងៃទី០៤ វិច្ឆិកា ២០២៣ CWEA-SR នឹងរៀបចំនូវកម្មវិធីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយ ក្រោមប្រធានបទ «ប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សសម្រាប់ SME » នៅសណ្ឋាគារ ដឹសាំងជូអារីរេស៊ីដិន💪 - តម្លៃចូលរួមត្រឹមតែ10$ ប៉ុណ្ណោះ!!😍 តោះចុះឈ្មោះរៀនជាមួយសមាគមទាំងអស់គ្នាណា!!

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ