វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញចម្រោះប្រេងរុក្ខជាតិគុណភាពខ្ពស់

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញចម្រោះប្រេងរុក្ខជាតិគុណភាពខ្ពស់

កាលបរិច្ឆេទ: Tue 15th Mar 2022
Start Time: 02:00 PM
End Time: 05:00 PM
ទីតាំង: សាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង
ទូរស័ព្ទ: 093 517 157
អ៊ីមែល:
Organizer: GIZ
Target Group: ម្ចាស់អាជីវកម្ម

សូមអញ្ជើញលោក លោកស្រីសិក្ខាកាមរបស់គម្រោងកែឆ្នៃប្រេងរុក្ខជាតិ Oil Press ទាំងអស់ចុះឈ្មោះចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ជំនាញចម្រោះបេ្រងរុក្ខជាតិគុណភាពខ្ពស់។ សូមចុះឈ្មោះចូលរួមតាមតំណរភ្ជាប់ខាងក្រោម អោយបានមុនថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 10/03/22 (កន្លែងមានកំណត់)។ ពត៌មានបន្ថែមសូមទូរស័ព្ទ 093 517 157។

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ