វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសហគ្រិនភាពជំនាន់ទី២៦

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសហគ្រិនភាពជំនាន់ទី២៦

កាលបរិច្ឆេទ: Wed 12th Jan 2022
Start Time:
End Time:
ទីតាំង: ថ្នាក់សិក្សាផ្ទាល់នៅ CJCC និងតាមរយះ Zoom សិក្ខាសាលា ការចុះកម្មសិក្សាអនុវត្តជាក់ស្តែង
ទូរស័ព្ទ: ០១០/០៨៩ ២២១ ០១៦
អ៊ីមែល:
Organizer: CJCC
Target Group: សហគ្រិន

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសហគ្រិនភាពជំនាន់ទី២៦ចាប់ផ្តើមបើកទទួលការចុះឈ្មោះចូលរៀនហើយ 📣វគ្គសិក្សាពិសេសរយះពេល ៥ខែ សម្រាប់អ្នកដែលមានបំំណងចង់បង្កើតអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន ឫ ដើម្បីពង្រឹងអាជីវកម្មដែលមានស្រាប់ជាលក្ខណៈប្រពន័្ធ 📚 ការសិក្សារួមមាន៖ - ថ្នាក់សិក្សាផ្ទាល់នៅ CJCC និងតាមរយះ Zoom សិក្ខាសាលា ការចុះកម្មសិក្សាអនុវត្តជាក់ស្តែង - ការបង្កើតគំរោង និងផែនការអាជីវកម្ម ការប្រឹក្សាយោបល់ដោយគ្រូឯកទេសជំនាញផ្សេងៗគ្នា -សកម្មភាព និង អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនផ្សេងៗទៀត ⏰📚 ចូលរៀនថ្ងៃទី ១២ មករា ឆ្នាំ២០២២ ប្រញាប់ចុះឈ្មោះអោយបានមុនថ្ងៃទី ០៥ មករា ឆ្នាំ២០២២ ព្រោះកន្លែងមានកំណត់។ 👉ចុះឈ្មោះឥលូវនេះដោយស្កេន QR code ឫ តាមរយះតំណភ្ជាប់៖ https://forms.gle/E5JXTZ1yQ93TiPAv6 👉ចូលរួមក្រុមតេលេក្រាមសម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម៖ https://t.me/EN_Registration 👉ឫ ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់៖ ០១០/០៨៩ ២២១ ០១៦

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ