វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពី ការបង្កើតគុណតម្លៃ និងផ្នត់គំនិតសហគ្រិន

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពី ការបង្កើតគុណតម្លៃ និងផ្នត់គំនិតសហគ្រិន

កាលបរិច្ឆេទ: Fri 24th Mar 2023
Start Time: 07:30am
End Time: 5:00pm
ទីតាំង: សណ្ឋាគារ​ កាឡាអូ ខេត្តកែប
ទូរស័ព្ទ: 016 999 762
អ៊ីមែល: secretariat@yeacambodia.org
Organizer: សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា
Target Group: សហគ្រិន

ចុះឈ្មោះចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពី ការបង្កើតគុណតម្លៃ និងផ្នត់គំនិតសហគ្រិន ដើម្បីទទួលបាននូវវិធីសាស្ត្រ និងទទួលបានបទពិសោធន៍ ថាតើក្នុងនាមជាអ្នករកស៊ី ត្រូវពង្រឹងចំណុចណាខ្លះ? អ្វីជាគោលដៅពិតប្រាកដនៃជំនួញ? តើត្រូវជំរុញផ្នត់គំនិតចំណេះដឹងផ្នែករកស៊ីឲ្យកាន់តែខ្លាំងដូចម្តេច?

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ