វដ្តនៃហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធុរកិច្ច និងការចាត់ចែងប្រាក់កាស

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

វដ្តនៃហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធុរកិច្ច និងការចាត់ចែងប្រាក់កាស

កាលបរិច្ឆេទ: Sat 1st Oct 2022
Start Time: ០៨:០០ព្រឹក
End Time: ០៤:០០ល្ងាច
ទីតាំង: ការិយាល័យសមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ: 078 96 20 20
អ៊ីមែល:
Organizer: សមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា
Target Group: សហគ្រិនស្រ្តី

ជំរាបសួរសមាជិកសមាជិកាសមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជាជាទីគោររពរាប់អាន! សមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជានឹងមានរៀបចំកម្មវិធីសិក្ខាសាលា យេនឌ័រ និងសហគ្រិនភាពរួមគ្នាឆ្ពោះទៅមុខក្រោមប្រធានបទស្តីពី​ "វដ្តនៃហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធុរកិច្ច និងការចាត់ចែងប្រាក់កាស" កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ម៉ោង៖ ០៨ៈ០០នាទីព្រឹក ​ដល់ម៉ោង ៤ៈ០០នាទីល្ងាច ទីតាំង៖ ការិយាល័យសមាគមសហគ្រិនស្រ្តីកម្ពុជា

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ