សម្ពន្ធភាព ដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាព និងគាំទ្រសម្លេងដើម្បីសមធម៌សង្គម (CO-SAVED)

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

សម្ពន្ធភាព ដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាព និងគាំទ្រសម្លេងដើម្បីសមធម៌សង្គម (CO-SAVED)

កាលបរិច្ឆេទ: Fri 8th Jul 2022
Start Time: 2:00PM
End Time: 5:00PM
ទីតាំង: សណ្ឋាគារឯករាជ្យ ខេត្តព្រះសីហនុ
ទូរស័ព្ទ: 096 334 8935
អ៊ីមែល:
Organizer: សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា
Target Group: សធារណជន​ និងសមាជិក YEAC

សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា មានកិត្តិយសនឹងរៀបចំពិធីសម្ពោធ សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា សាខាខេត្តព្រះសីហនុ និងដាក់ដំណើរការគម្រោង “សម្ពន្ធភាព ដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាព និងគាំទ្រសម្លេងដើម្បីសមធម៌សង្គម (CO-SAVED)” ដែលគាំទ្រថវិកាដោយសហគមន៍អឺរ៉ុប (EU) តាមរយៈអង្គការអេដ ដឹ អាក់សិន ដែលមានពត៌មានលម្អិតដូចខាងក្រោម ៖ 🗒: ថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ⏰: ចាប់ផ្តើមពីម៉ោង ២:០០ ថ្ងៃត្រង់ ដល់ម៉ោង ៥:០០ ល្ងាច 📍: ចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅសណ្ឋាគារឯករាជ្យ ខេត្តព្រះសីហនុ (The Independence Hotel - Sihanoukville) និងចូលរួមពីចម្ងាយតាមហ៊្សូម សម្រាប់សហគ្រិននៅខេត្តកំពត និងកែប

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ