សារៈសំខាន់នៃការប្រើសារ

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

សារៈសំខាន់នៃការប្រើសារ

កាលបរិច្ឆេទ: Thu 23rd Jun 2022
Start Time: 1:30 រសៀល
End Time: ៣:៣០ រសៀល
ទីតាំង: ហ្វេកប៊ុកផេក We Act Cambodia
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: We Act Cambodia
Target Group: ម្ចាស់អាជីវកម្ម

តើមានវិធីសាស្រ្ដអ្វីដើម្បីឲ្យហ្វេសប៊ុកផេករបស់ម្ចាស់អាជីវកម្ម អាចផ្សព្វផ្សាយពីសេវាកម្មរបស់ខ្លួនបានទៅដោយមានប្រសិទ្ធភាព? ជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រី ទី សុខហេង ជាម្ចាស់សណ្ឋាគារ Angkor City View Hotel និងគ្រូបង្គោលទីផ្សារឌីជីថល លោក វណ្ណ ស៊ីធែន ដែលនឹងពិភាក្សាលើប្រធានបទ៖ «សារៈសំខាន់នៃការប្រើសារ» តាមរយៈការឡាយផ្ទាល់ពីហ្វេសប៊ុកផេក WE Act Cambodia ។ សូមកុំភ្លេចចូលរួមតាមដានទាំងអស់គ្នា នៅថ្ងៃព្រហ្បតិ៍ ទី 23 ខែមិថុនា ខាងមុខនេះ វេលាម៉ោង 1:30 រសៀល ដល់ម៉ោង 3:30 រសៀល។ ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់ផ្សេងៗ អាចសួរសំណួររបស់អ្នកក្នុងប្រអប់សារ WE Act Cambodia ។

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ