សិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់ “ការធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ សុខុមាលភាពរបស់អតិថិជន និងអាជីវកម្មរបស់អ្នក”

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

សិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់ “ការធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ សុខុមាលភាពរបស់អតិថិជន និងអាជីវកម្មរបស់អ្នក”

កាលបរិច្ឆេទ: Thu 23rd Sep 2021
Start Time: ៩:០០
End Time: ១១:៣០
ទីតាំង: Hybrid seminar
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: អគ្គនា􀆀􀇆យក􀆽􀆊ដ្ឋាន ក.ប.ប. 􀆙ក្រសួង􀇉ពាណិជ្ជកម្ម
Target Group: សាធារណះជន

សិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់ "ការធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ សុខុមាលភាពរបស់អតិថិជន និងអាជីវកម្មរបស់អ្នក" តាមរយះការចូលរួមដោយផ្ទាល់ និងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ (Hybrid seminar) ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ២រោច ខែភត្របទ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ សណ្ឋាគារ ហាយយ៉ាត់ រីជីនសុី ភ្នំពេញ (Hyatt Regency PhnomPenh) រាជធានីភ្នំពេញ គោលបំណង: + ប្រកាសជាផ្លូវការដាក់ឱ្យដំណើរការសាកល្បងនូវគេហទំព័ររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្រ្កាបការក្លែងបន្លំ "ក.ប.ប" សម្រាប់កិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់ លើកកម្ពស់ការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់ជូនភាគីពាក់ព័ន្ធ ព្រមទាំងសាធារណជនតាមរយះគេហទំព័រ www.ccfdg.gov.kh +បទបង្ហាញលើប្រធានបទ "ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់" និងមុខងារនៃច្បាប់នេះក្នុងកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់ និងជំរុញឱ្យមានការធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដោយសុចរិតដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាប្រកបដោយនិរន្តរភាព +បទបង្ហាញស្ដីពីការចែករំលែកបទពិសោធន៍ជោគជ័យរបស់ក្រុមហុ៝នឯកជនស្ដីពីយន្តការដោះស្រាយវិវាទផ្ទៃក្នុង និងវិធីបង្កើតយន្តការដោះស្រាយបណ្ដឹងប្រកបដោយជោគជ័យ

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ