សិក្ខាសាលាប្រចាំខែមិនា “វិធីយកប្រាក់ទៅបង្កើតប្រាក់”

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

សិក្ខាសាលាប្រចាំខែមិនា “វិធីយកប្រាក់ទៅបង្កើតប្រាក់”

កាលបរិច្ឆេទ: Fri 1st Mar 2024
Start Time: ៨យប់
End Time: ៩យប់
ទីតាំង: កម្មវិធីហ្សូម Zoom
ទូរស័ព្ទ: ០១៧ ៧១០ ៥៩២
អ៊ីមែល:
Organizer: Lady Saving Group - LSG
Target Group: សាធារណៈជន

[សិក្ខាសាលាប្រចាំខែមីនា] តើអ្នកអាចយកលុយទៅបង្កើតលុយតាមរបៀបណា? បើអ្នកចង់ដឹងថាលុយធ្វើការអោយមនុស្សតាមវិធីណាខ្លះ សូមចូលរួមសិក្ខារបស់ក្រុមសន្សំប្រាក់នារីខាងមុខនេះ។ ប្រធានបទ៖ វិធីយកប្រាក់បង្កើតប្រាក់ វាគ្មិន៖ លោក ង៉ែត ជូ ជាវិនិយោគិន និងស្ថានិក Vision Capital Plc កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃសុក្រ ទី1 ខែមិនា ឆ្នាំ2024 ពេលវេលា ៖20:00- 21:30យប់ ទីតាំង៖ កម្មវិធីហ្សូម Zoom បងប្អូនជាសមាជិកក្តី មិនមែនជាសមាជិកក្តី ដែលមានបំណងបង្កើនចំណេះដឹង ចងបណ្តាញ ចង់ឈ្វេងយល់ពីក្រុមសន្សំប្រាក់នារី អាចអញ្ជើញចូលរួមដោយសេរីតាមកម្មវិធីដូចខាងក្រោម៖ របៀបវារៈ៖ 1. ស្វាគមន៍អ្នកចូលរួម 2. បើកកម្មវិធីដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល 3. ការចែករំលែកអំពីប្រធានបទដោយវាគ្មិន 4.សំណួរចម្លើយ 5.ថតរូបជុំគ្នា និងបិទកម្មវិធី

Additional Information: Meeting ID: 895 4112 1270 Passcode: 267487

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ