សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយពី ASEAN Access និងKhmerSME

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយពី ASEAN Access និងKhmerSME

កាលបរិច្ឆេទ: Tue 2nd May 2023
Start Time: 08:30AM
End Time: 12:00PM
ទីតាំង: សណ្ឋាគារ ស្ទឹងសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង
ទូរស័ព្ទ: +855 10 763 207
អ៊ីមែល: raksmeydavin321@gmail.com
Organizer: ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍
Target Group: សហគ្រិន

សូមគោរពអញ្ជើញ ម្ចាស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ចូលរួមសិក្ខាសាលា “ការផ្សព្វផ្សាយគេហទំព័រASEAN Access និងKhmerSME” ម្ចាស់សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យមអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដូចខាងក្រោម៖  ស្វែងរកឱកាសថ្មីក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម និងសេវាកម្ម  ផ្សព្វផ្សាយអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុន ឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយ នៅក្នុងស្រុក តំបន់អាស៊ាន និងពិភពលោក  ពង្រីកបណ្ដាញដៃគូ និងប្រាស្រ័យទាក់ទងពាណិជ្ជកម្ម  ស្វែងរកព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្ដុៈបណ្ដាលនានា ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពនៃការធ្វើធុរកិច្ច  ការចុះឈ្មោះគឺដោយឥតគិតថ្លៃ និងរហ័ស

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ