សិក្ខាសាលាស្តីពីការរៀនសូត្រពីអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចនៃប្រទេសជប៉ុន

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

សិក្ខាសាលាស្តីពីការរៀនសូត្រពីអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចនៃប្រទេសជប៉ុន

កាលបរិច្ឆេទ: Sat 12th Mar 2022
Start Time: 09:00 am
End Time: 11:30 am
ទីតាំង: ប្រព័ន្ធហ្សូម
ទូរស័ព្ទ: 012 771 676/ 098 998 908
អ៊ីមែល: secretary.general@cjbi.asia
Organizer: CJBI
Target Group: ម្ចាស់អាជីវកម្ម

"សិក្ខាសាលាស្តីពីការរៀនសូត្រពីអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចនៃប្រទេសជប៉ុន" 📍ចូលរួមសិក្ខាសិលាដោយឥតគិតថ្លៃ ដើម្បីសិក្សាពីទស្សនវិជ្ជាធុរកិច្ចរបស់លោក INAMORI Kazuoក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម។ កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ម៉ោង៖ 9:00 ព្រឹក ដល់ 11:30 ព្រឹក ទីកន្លែង៖ Zoom Application ចូលរៀន៖ ឥតគិតថ្លៃ ភាសា៖ ជប៉ុន ខ្មែរ (ការបកប្រែ )

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ