សិក្ខាសាលា ពិគ្រោះយោបល់ ស្ដីពីលទ្ធភាពទទួលបាន ហិរញ្ញប្បទាន សម្រាប់អាជីវកម្ម។

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

សិក្ខាសាលា ពិគ្រោះយោបល់ ស្ដីពីលទ្ធភាពទទួលបាន ហិរញ្ញប្បទាន សម្រាប់អាជីវកម្ម។

កាលបរិច្ឆេទ: Wed 18th May 2022
Start Time: 08:00am
End Time: 12:00pm
ទីតាំង: សណ្ឋាគារអូឡាំព្យារស៊ីធី
ទូរស័ព្ទ: (855) 96 334 8935
អ៊ីមែល: program@yeacambodia.org
Organizer: កម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងដោយសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា (YEAC) ដែលមានការគាំទ្រ ដោយUSAID តាមរយៈ PACT Cambodia
Target Group: សហគ្រិនស្រ្តី

តើអ្នកកំពុងមានវិបិត្តិហិរញ្ញវត្ថុមែនទេ មកចូលរួមជជែកពិភាក្សា ស្វែងរកដំណោះ ស្រាយជាមួយពួកយើង នៅក្នុង សិក្ខាសាលា ពិគ្រោះយោបល់ ស្ដីពីលទ្ធភាពទទួលបាន ហិរញ្ញប្បទាន សម្រាប់អាជីវកម្ម។ 🗓 កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ⏱ ពេលវេលា ៖ ៨:០០ព្រឹក - ១២:00 ថ្ងៃត្រង់ 🏛 ទីតាំង ៖ ចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅ សណ្ឋាគារអូឡាំព្យារស៊ីធី (ចំនួនមានកំណត់) 👉 ចុះឈ្មោះចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ៖ https://bit.ly/3FeaKE3 កម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងដោយសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា (YEAC) ដែលមានការគាំទ្រ ដោយUSAID តាមរយៈ PACT Cambodia សម្រាប់ព័ត៏មានបន្ថែមសូនទំនាក់ទំនង ទូរស័ព្ទ ៖ (855) 96 334 8935 Email ៖ program@yeacambodia.org

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ