សំឡេងរួមរបស់សហគ្រិនស្ត្រីវ័យក្មេង, មិនទុកនរណាម្នាក់ឲ្យនៅឯកោ។

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

សំឡេងរួមរបស់សហគ្រិនស្ត្រីវ័យក្មេង, មិនទុកនរណាម្នាក់ឲ្យនៅឯកោ។

កាលបរិច្ឆេទ: Thu 11th Nov 2021
Start Time: 09:00
End Time: 12:00
ទីតាំង: ហ្ស៊ូម
ទូរស័ព្ទ: 078 96 20 20 / 023 22 43 46
អ៊ីមែល: info@cweacambodia.org
Organizer: សមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា
Target Group: សមាជិកា និងដៃគូ

សមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា (CWEA) សូមគោរពអញ្ជើញសមាជិកាទាំងអស់ ឬតំណាងរបស់អ្នកទាំងអស់ចូលរួមក្នុងវេទិកា ដ៏សំខាន់សម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រីដែលមានព័ត៌មានដូចខាងក្រោម៖ • ប្រធានបទ៖ សំឡេងរួមរបស់សហគ្រិនស្ត្រីវ័យក្មេង, មិនទុកនរណាម្នាក់ឲ្យនៅឯកោ។ • កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ • ម៉ោង៖ ៩ ព្រឹក ដល់ ១២ រសៀល • ភាសា៖ ខ្មែរ • ការចុះឈ្មោះ៖ សមាជិកា ឬអ្នកតំណាងគឺតម្រូវឱ្យចុះឈ្មោះជាមុន សម្រាប់ការចូលរួមនឹងវេទិកា តាមរយៈតំណភ្ជាប់នេះ៖ https://forms.gle/ea9dDh4k549YwzJJ7 • ទីកន្លែង៖ ប្រព័ន្ធអនឡាញហ្ស៊ូម (លេខសម្គាល់ការប្រជុំ៖ 845 0474 3264 លេខសម្ងាត់៖ 704235 តំណហ្ស៊ូម៖ https://us02web.zoom.us/j/84504743264...) តាមរយៈវេទិកានេះ CWEA មានគោលបំណងដើម្បីទទួលបានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ រួមមានរដ្ឋាភិបាល សង្គមស៊ីវិល វិស័យឯកជន ស្ថាប័នសិក្សាអប់រំ សហគមបច្ចេកទេស អង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាល និងសហគមធុរកិច្ចអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីកំណត់បញ្ហាប្រឈមឲ្យបានទូលំទូលាយ និងការកែលម្អបន្ថែមទៀតដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ។ សម្រាប់ព័ត័មានបន្ថែម៖ 078 96 20 20 023 22 43 46

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ