ស្ត្រីក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្ត្រនៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ស្ត្រីក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្ត្រនៅកម្ពុជា

កាលបរិច្ឆេទ: Thu 31st Mar 2022
Start Time: 04:00 pm
End Time:
ទីតាំង: ផ្សាយផ្ទាល់តាមហេ្វសបុកផេក កម្ពុជា​​ ៤.០
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: កម្ពុជា ៤.០
Target Group: សហគ្រិនស្រ្តី

កម្មវិធីជជែកពីកម្ពុជា ៤.០ (Cambodia 4.0 Talk Show) 📌 ប្រធានបទ៖ “ស្ត្រីក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្ត្រនៅកម្ពុជា” 👨‍💻 វាគ្មិនកិត្តិយស៖ លោកស្រី ហ៊ាង អូមួយ ស្ថាបនិកបណ្ដុំធុរកិច្ច និងអេកូឡូស៊ី, បច្ចេកវិទ្យានវានុវត្តន៍ និងឌីជីថល, សហគ្រិន, ការអប់រំ និងការវិនិយោគ 📆 ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង ៤រសៀល

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ