ហេតុអ្វីត្រូវការប្រើ Business Suite?

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ហេតុអ្វីត្រូវការប្រើ Business Suite?

កាលបរិច្ឆេទ: Tue 25th Oct 2022
Start Time: ១០ព្រឹក
End Time: ១២ថ្ងៃត្រង់
ទីតាំង: ហ្វេកប៊ុកផេកWE Act Cambodia
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: WE Act Cambodia
Target Group: ម្ចាស់អាជីវកម្ម

តើមានវិធីសាស្រ្ដអ្វីដើម្បីឲ្យហ្វេសប៊ុកផេករបស់ម្ចាស់អាជីវកម្ម អាចផ្សព្វផ្សាយពីសេវាកម្មរបស់ខ្លួនបានទៅដោយមានប្រសិទ្ធភាព? ជួបជាមួយនឹង មៀក ណាវី ជាម្ចាស់ដំណាំបន្លែលើទឹក និងគ្រូបង្គោលទីផ្សារឌីជីថល លោក វណ្ណ ស៊ីធែន ដែលនឹងពិភាក្សាលើប្រធានបទ៖ «ហេតុអ្វីត្រូវការប្រើ Business Suite?» តាមរយៈការឡាយផ្ទាល់ពីហ្វេសប៊ុកផេក WE Act Cambodia ។ សូមកុំភ្លេចចូលរួមតាមដានទាំងអស់គ្នា នៅថ្ងៃព្រហ្បតិ៍ ទី 25 ខែតុលា ខាងមុខនេះ វេលាម៉ោង 10:00 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 12:០០ ថ្ងៃត្រង់។ ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់ផ្សេងៗ អាចសួរសំណួររបស់អ្នកក្នុងប្រអប់សារ WE Act Cambodia ។

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ