ហេតុអ្វីបានជា Fintech ជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អដែលជួយដល់ការរីកលូតលាស់អាជីវកម្ម?

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ហេតុអ្វីបានជា Fintech ជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អដែលជួយដល់ការរីកលូតលាស់អាជីវកម្ម?

កាលបរិច្ឆេទ: Fri 20th Oct 2023
Start Time: ០៨ ព្រឹក
End Time: ១០ព្រឹក
ទីតាំង: Floor 19th, Young Entrepreneurship Development Center
ទូរស័ព្ទ: ០៧០ ២៦៣ ៨៦៤
អ៊ីមែល:
Organizer: សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា
Target Group: សមាជិក​ សមាជិកាសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា

កម្មវិធីកិច្ចសន្ទនាកាហ្វេ (Friday Coffee Talk) សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ សប្ដាហ៍នេះ អ្នកស្រី ពេជ រដ្ឋមុនី នឹងចូលរួមចែករំលែកពីប្រធានបទ៖ “ហេតុអ្វីបានជា Fintech ជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អដែលជួយដល់ការរីកលូតលាស់អាជីវកម្ម?”-សមាជិកាទាំងអស់អាចចូលរួមស្វែងយល់ និងជជែកពីប្រធានបទរបស់យើងនៅខាងលើ ជាពិសេសចែករំលែកព័ត៌មានផ្សេងៗពីអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។ ចូលរួមទទួលទានកាហ្វេក្នុងកម្មវិធីកិច្ចសន្ទនាកាហ្វេ (Friday Coffee Talk) ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង បង្កើតបណ្តាញអាជីវកម្ម និងទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។ 🗓 កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃសុក្រ ទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ⏱ វេលាម៉ោង៖ ៨:០០ ដល់ ១០:០០នាទីព្រឹក 📍ទីតាំង: Floor 19th, Young Entrepreneurship Development Center សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ ០៧០ ២៦៣ ៨៦៤

Additional Information: សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ ០៧០ ២៦៣ ៨៦៤

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ