អភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មរបស់អ្នកជាមួយកិច្ចសហការក្នុងស្រុក

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

អភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មរបស់អ្នកជាមួយកិច្ចសហការក្នុងស្រុក

កាលបរិច្ឆេទ: Sun 26th Mar 2023
Start Time: 9:30am
End Time: 12:00pm
ទីតាំង: ហ្វេកធើរីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ: 070455536
អ៊ីមែល:
Organizer: LoCollab Cambodia
Target Group: សហគ្រិន

ចូលរួមសិក្ខាសាលា​ "អភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មរបស់អ្នកជាមួយកិច្ចសហការក្នុងស្រុក" នៅរាជធានីភ្នំពេញ​ ដែលរៀបចំឡើងដោយ LoCollab Cambodia! សិក្ខាសាលានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងបញ្ជ្រៀបចំណេះដឹងទៅកាន់អាជីវកម្មធុនតូច​ និងមធ្យមអំពីឱកាសអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មដែលអាចសម្រេចបានតាមរយ:កិច្ចសហការ។ អ្នកចូលរួមនឹងរៀនពីរបៀបស្វែងរក​ និងបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូដែលមានសក្ដានុពល ក៏ដូចជារបៀបបង្កើត និងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រសហការប្រកបដោយភាពជោគជ័យ។

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ