ជំហានដំបូងៗក្នុងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម

ព្រឹត្តិការណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល

ជំហានដំបូងៗក្នុងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម

កាលបរិច្ឆេទ: Fri 10th Sep 2021
Start Time: 19:00
End Time: 20:30
ទីតាំង: ប្រព័ន្ធអនឡាញហ្ស៊ូម
ទូរស័ព្ទ:
អ៊ីមែល:
Organizer: UNDP Cambodia
Target Group: សាធារណះជន​ និងម្ចាស់អាជីវកម្ម

មេរៀនបញ្ចប់ នៃវគ្គសិក្សាឥតគិតថ្លៃ B2B Webinar របស់ #StrongerWithDigital ក្រោមប្រធានបទ «ជំហានដំបូងៗក្នុងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម» ដែលនឹងបង្រៀនដោយលោកស្រី ជា រដ្ឋា ស្ថាបនិកនៃ Khmum - ឃ្មុំ។ រៀនអំពីជំហានដំបូងៗក្នុងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម និងស្វែងយល់ពីចំណុចសំខាន់ៗអំពីរបៀបសរសេរផែនការអាជីវកម្ម។ 👉 សូមចុះឈ្មោះតាមតំណភ្ជាប់នេះ ប្រសិនបើអ្នកចង់ចូលរួមក្នុង Zoom Webinar ដែលមានវគ្គសំណួរចម្លើយ៖ https://bit.ly/2W3qWp6 👉 សូមចុចតំណភ្ជាប់នេះ ប្រសិនបើអ្នកចង់មើលការផ្សាយ Facebook Live នៅក្នុង Event Page៖ https://fb.me/e/4yTpeo0f8 ℹ️ ព័ត៌មានបន្ថែមពីវគ្គបន្តបន្ទាប់មាននៅក្នុង Event Page។

Additional Information:

ចូលមើលវេបសាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងចុះឈ្មោះ