កម្ពុជានាំចេញកៅស៊ូ និងឈើកៅស៊ូបានចំនួន ៦១១លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ២០២១

កម្ពុជានាំចេញកៅស៊ូ និងឈើកៅស៊ូបានចំនួន ៦១១លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ២០២១

 

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ (MAFF) បានឱ្យដឹងថា កម្ពុជារកចំណូលបានជាង ៧៧ លានដុល្លារពីការនាំចេញកៅស៊ូ និងឈើកៅស៊ូក្នុងរយៈពេលពីរខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះ។

កាល​ពី​ឆ្នាំ​មុន កម្ពុជា​ទទួល​បាន​ជាង ៦១១​លាន​ដុល្លារ​ពី​ការ​នាំ​ចេញ​កៅស៊ូ និង​ឈើ​កៅស៊ូ។ ប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចេញកៅស៊ូចំនួន ៣៦៦,៣០០ តោន និងកៅស៊ូចំនួន ៤៥៤ ម៉ែត្រគូបក្នុងឆ្នាំនេះ។

របាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានកៅស៊ូ (GDR) របស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានបង្ហាញថា ប្រាក់ចំណូលសរុបនៃការនាំចេញកៅស៊ូ និងឈើកៅស៊ូឈានដល់ ៧៧,២៣ លានដុល្លារគិតត្រឹមខែកុម្ភៈ ដែលក្នុងនោះ ៧៦,៨៧ លានដុល្លារបានមកពីកៅស៊ូ និងនៅសល់ពីនោះបានមកពីឈើកៅស៊ូ។

បើគិតពីបរិមាណនាំចេញ គិតត្រឹមខែកុម្ភៈ កម្ពុជាបាននាំចេញកៅស៊ូចំនួន ៤៨,៥០៩ តោន កើនឡើង ២,៥៣៦ តោន ស្មើនឹង ៦ ភាគរយ បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។

តម្លៃលក់កៅស៊ូជាមធ្យមគឺ 1,585 ដុល្លារក្នុងមួយតោនគិតត្រឹមខែកុម្ភៈ ធ្លាក់ចុះ ០.១ ភាគរយធៀបនឹងតួលេខកាលពីឆ្នាំមុន៕

សម្រាប់អត្ថបទដើម សូមចូលទៅកាន់ដំណភ្ជាប់នេះ

 

 

ដោយ៖ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម VNA

ព័ត៌មាន៖ ខ្មែរ ថាមស៍

កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ភផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២​