ការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថលបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅកម្ពុជា

ការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថលបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅកម្ពុជា

 

នៅក្នុងការសិក្សា Consumer Payment Attitudes 2021 Visa បានគូសបញ្ជាក់ពីទិដ្ឋភាពនៃការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងការទូទាត់ប្រាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់មានកាន់តែតិចទៅបើធៀបទៅនឹងជម្រើសឌីជីថល នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា។
វាបានចង្អុលបង្ហាញថា ១៤ភាគរយនៃអ្នកប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់ទេ ហើយនិន្នាការនេះត្រូវបានដឹកនាំដោយអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (៣៦ ភាគរយ) វាបានបន្តទៀតថា កាបូបអេឡិចត្រូនិច និងកាតគឺលេចធ្លោនៅលើទីផ្សារ។

ពួកវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយប្រជាជនកម្ពុជាប្រហែល ៤ នាក់ក្នុងចំណោម ១០នាក់សព្វថ្ងៃនេះ ហើយ១៤ ភាគរយនៃប្រជាជនមានទាំងកាបូបអេឡិចត្រូនិច និងកាត។

ការទូទាត់ QR និងការអូស/បញ្ចូលកាត មានការពេញនិយមប្រើប្រាស់ជាងប្រភេទនៃការទូរទាត់សាច់ប្រាក់ផ្សេងទៀត ទាំងនៅក្នុងកំណើនប្រចាំឆ្នាំ និងការជ្រៀតចូលទីផ្សារ។

ជុំ ម៉ូនីកា ប្រធានគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Visa នៅកម្ពុជាបាននិយាយថា“ប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងទទួលយកការទូទាត់តាមឌីជីថលយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដោយពេញចិត្តនឹងភាពងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាព។ វីសាកំពុងផ្តល់ជូនភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នូវដំណោះស្រាយ និងការយល់ដឹង ដើម្បីស្វែងរកការបោះជំហានរបស់ពួកគេនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលដែលកំពុងរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជា។

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន មានការបែងចែកអាយុច្បាស់លាស់នៅក្នុងទិដ្ឋភាពនៃការទូទាត់សាច់ប្រាក់ ដោយភាគច្រើននៃអ្នកដែលចូលចិត្តទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់ (៧៨ ភាគរយ) គឺជាមនុស្សចាស់។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ជម្រើសដែលគ្មានសាច់ប្រាក់គឺមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតក្នុងចំណោមក្រុមអាយុក្មេងបំផុត ដែលជាង ២១ ភាគរយចូលចិត្តការទូទាត់តាម QR កូដ ។

ការ​បង់​ប្រាក់​តាម​កាត​ក៏ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់ក្នុង​ចំណោម​ប្រជាជនវ័យក្មេងផងដែរ។

ចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ជាក់លាក់ – អ្នកដែលប្រើវិធីទូទាត់ប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ ៤ ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ – គឺខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ការទូទាត់ QR និងកាតអនឡាញជាមួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ក្នុងចំណោម ៥ នាក់ដែលកំពុងប្រើប្រាស់វា។

សម្រាប់អត្ថបទទាំងស្រុង សូមចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់នេះ

 

 

ដោយ៖ AKP-C.Nika

ព័ត៌មាន៖ ខ្មែរ ថាមស៍

កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ភផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២​