ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងដល់ ៧ ពាន់លានដុល្លារ

ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងដល់ ៧ ពាន់លានដុល្លារ

 

ការិយាល័យជំរឿនសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍នៅសប្តាហ៍នេះថា ប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចេញផលិតផលមានតម្លៃ៧,០៧៧ដុល្លារ លានដុល្លារទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងខែមករាដល់ខែកក្កដា កើនឡើង ៦៤.៧ ភាគរយបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។

របាយ​ការណ៍​នេះ​បានឱ្យដឹង​ថា ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​បាន​នាំ​ចូល​ផលិតផល​ដែល​មាន​តម្លៃ ៣០៥ លាន​ដុល្លារ​ពី​ប្រទេស​សេដ្ឋកិច្ច​ដ៏​ធំ​បំផុត​របស់​ពិភពលោក កើនឡើង ២៩,៩ ភាគរយ​ ធៀបនឹងឆ្នាំមុន។

លទ្ធផល​នេះ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​អតិរេក​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់​កម្ពុជា​ជាមួយ​អាមេរិក​មាន​ចំនួន ៦,៧៧១ លាន​ដុល្លារ។

ក្នុងខែកក្កដាតែមួយ ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន ១,១៣៨ លានដុល្លារ កើនឡើង ៧២ ភាគរយបើធៀបនឹងខែកក្កដាឆ្នាំមុន ខណៈដែលការនាំចូលមានតម្លៃ ៤៤,៦ លានដុល្លារ។

ការ​នាំ​ចេញ​របស់​កម្ពុជា​ទៅ​អាមេរិក​ភាគ​ច្រើន​ជា​សម្លៀក​បំពាក់ ហើយ​រួម​មាន​ទំនិញ​ដូច​ជា ស្បែកជើង កង់ និង​គ្រឿង​សង្ហារឹម។

ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​បាន​នាំ​ចូល​រួម​មាន រថយន្ត គ្រឿងចក្រ គ្រឿង​អគ្គិសនី និង​គ្រឿង​អេឡិច​ត្រូនិក។

ដូចប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចផ្សេងទៀត កម្ពុជានាំចេញទំនិញធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះទូទៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលបានផុតកំណត់កាលពីឆ្នាំមុន។

រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បាន​ស្នើ​ឲ្យ​ភាគី​អាមេរិក​បន្ត​គម្រោង​អនុគ្រោះ​ពាណិជ្ជកម្ម​សំខាន់​​សម្រាប់​ប្រទេស​កំពុង​អភិវឌ្ឍន៍។

សម្រាប់អត្ថបទដើម​ សូមចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់នេះ

 

 

ដោយ៖ ជា វណ្ណយុទ្ធ

ព័ត៌មាន៖ ខ្មែរ ថាមសិ៍

កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ភផ្សាយ៖ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២