ធនាគារពិភពលោកព្យាករណ៍ថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានឹងកើនឡើងដល់ ៤,៥% នៅឆ្នាំ ២០២២ និង ៥,៥ %នៅឆ្នាំ ២០២៣

ធនាគារពិភពលោកព្យាករណ៍ថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានឹងកើនឡើងដល់ ៤,៥% នៅឆ្នាំ ២០២២ និង ៥,៥ %នៅឆ្នាំ ២០២៣

 

ធនាគារពិភពលោកចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ បាននិយាយថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងដល់ ៤.៥% នៅឆ្នាំនេះ ហើយត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀតដល់ ៥.៥% នៅឆ្នាំ២០២៣។

របាយការណ៍​បាន​បន្ត​ថា សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា ម៉ាឡេស៊ី ហ្វីលីពីន និង​ថៃ ដែល​ពឹង​ផ្អែក​លើ​វិស័យ​ទេសចរណ៍ មិន​ត្រូវ​បាន​រំពឹង​ថា​នឹង​ងើប​ឡើង​វិញ​ដល់​កម្រិតដែលមាន​ពីមុន​នោះ​ទេ។

វត្តមានរបស់វីរុសបំលែង Omicron អាចរំខានដល់ការងើបឡើងវិញនៃឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ និងស្របតាមការកើនឡើងហានិភ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដែលកើតឡើងជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃបំណុល និងភាពងាយរងគ្រោះចំពោះគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ និងហេតុការដែលពាក់ព័ន្ធអាកាសធាតុ។

របាយការណ៍​បន្ត​ថា ហានិភ័យ​នៃ​ការ​ឆ្លង​ឡើង​វិញ​នៃ​ជំងឺ​កូវីដ-១៩ អាច​នឹង​ពន្យឺត​ការ​ស្ទុះ​ងើប​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​កម្ពុជា។ ជាពិសេស វិស័យសេវាកម្មសំណង់ និងអចលនទ្រព្យក្រោយឆ្នាំ ២០២១ នឹងត្រូវបានកែសម្រួលពី ៤%ទៅជាង ២% បន្ទាប់ពីវិស័យទេសចរណ៍ និងការធ្វើដំណើរ។

វាត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាការងារប្រហែល២លានកន្លែងត្រូវបានបង្កើតឡើង និងបានរួមចំណែកមួយភាគបួននៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក្នុងអំឡុងមុនពេលការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាត។

យោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានឹងស្ថិតក្នុងរង្វង់ប្រហែល ៥.៥% នៅឆ្នាំ២០២២ ដោយសារការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម។ សកម្មភាពសំខាន់ៗដែលជួយជំរុញតម្រូវការនាំចេញរបស់កម្ពុជា។

លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន រំពឹង​ថា កម្ពុជា​នឹង​មាន​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​លើស ៥% នៅ​ឆ្នាំ​២០២២ ដោយសារ​ការ​នាំ​ចេញផលិតផលកសិកម្ម៕

សម្រាប់អត្ថបទដើម សូមចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់នេះ

 

ដោយៈ ខ្មែរថាមស៍

ព័ត៌មានៈ ខ្មែរថាមស៍

កាលបរិច្ចេទបោះពុម្ពផ្សាយ: ថ្ងែទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២